S účetnictvím jsem se poprvé seznámila při studiu na Obchodní akademii. Oslovilo mě tím, jak v něm vše do sebe logicky zapadá. Věděla jsem, že se mu chci dále věnovat a proto jsem obor studia na vysoké škole volila právě podle výuky účetnictví. Během a následně i po skončení studia, jsem měla možnost vyzkoušet si různé pracovní pozice. Dospěla jsem ale k tomu, že mě nic nenaplňuje tak, jako účetnictví. Vyhovuje mi i potřeba se neustále vzdělávat. Změny a rozsah této profese nedovolí, aby práce působila stereotypně. V naší společnosti se kromě různé administrativy a fakturace starám o to, abychom měli vaše podklady pro zpracování účetnictví a mezd včas.