Již v době svého studia jsem pracovala jako asistentka v ekonomickém oddělení školy, kde jsem měla možnost převést své teoretické znalosti do praktického zpracování účetnictví a mezd potvrdila jsem si, že toto je cesta, kterou se chci vydat. Více jsem se zaměřila na oblast mzdového účetnictví, ve které se aktivně pohybuji od roku 2013. Stálá potřeba učit se nové informace, pochopit a řešit zapeklité případy a zdokonalovat se ve svém oboru mě dlouhodobě naplňuje. Ve společnosti vedu mzdovou evidenci a zpracovávám mzdy, dále provádím kontrolu náležitostí účetních dokladů, jejich následné zaúčtování a pravidelné měsíční kontroly ve finančním účetnictví.